Το μοντέλο ενός "πράσινου" χωριού στο Βέλγιο

Το Mesnil-Eglise είναι ένα πολύ μικρό χωριό που βρίσκεται στην καρδιά των Βελγικών Αρδενών. Βρίσκεται απέναντι σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο της Γερμανίας. Αν και τόσο μικρό, οι κάτοικοί του με τις εναλλακτικές οικολογικές ιδέες, κατάφεραν να το κάνουν ευρύτερα γνωστό, χάρη σε ένα πολύ πρωτότυπο σχέδιο: τον ανεμόμυλο των παιδιών.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δράσης των κατοίκων, μία ανεμογεννήτρια που τροφοδοτεί την περιοχή του χωριού Mesnil- Eglise με πράσινη οικολογική ενέργεια. Τα παιδιά είναι συνέταιροι στο πρόγραμμα κατοχυρώνοντας κατά κάποιο τρόπο το μέλλον τους. Παράδειγμα εναλλακτικής ανάπτυξης που θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα όπως λέει ο υφυπουργός της περιφέρειας Βρυξελλών ελληνικής καταγωγής κ.Χρήστος Δουλκερίδης. Ένα οδοιπορικό-αφιέρωμα της διαδικτυακής τηλεόρασης του ΑΜΠΕ @amna tv Ευχαριστούμε τον Μάξιμο Κουβαρά

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου