Ανάπτυξη 2,7% για το 2017 και πρωτογενές πλεόνασμα 1,80%Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού στο οποίο προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,7% για το 2017 και πρωτογενές πλεόνασμα 1,80% ελαφρώς υψηλότερο του στόχου 1,75% του προγράμματος οικονομικής πολιτικής.
Αύξηση των τακτικών εσόδων στα 50,529 δισ. ευρώ το 2017 από 49,170 δισ. ευρώ το 2016 και μείωση των τακτικών δαπανών στα 49,142 δισ. ευρώ από 50,474 δισ. ευρώ φέτος προβλέπει το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 1,80% του ΑΕΠ το επόμενο έτος.

Το προσχέδιο ενσωματώνει ακόμη την χορήγηση ποσού 300 εκατ. ευρώ για υλοποίηση δράσεων στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής προστασίας και της Παιδείας που μαζί με τη χορήγηση του Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα διαμορφώνουν ένα ποσό ύψους 871 εκατ. ευρώ που προβλέπει να διατεθεί για κοινωνική πολιτική. Το προσχέδιο προβλέπει επίσης αλλαγή του κανόνα προσλήψεων στο δημόσιο από μία για κάθε πέντε αποχωρήσεις που ίσχυε το 2016 σε μία για κάθε τέσσερις αποχωρήσεις.

Αναλυτικότερα τα έσοδα από άμεσους φόρους αναμένεται να διαμορφωθούν στα 20,356 δισ. ευρώ από 19,985 δισ. ευρώ φέτος ( αύξηση 371 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα από έμμεσους φόρους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 26,268 δισ. ευρώ έναντι 24,804 δισ. ευρώ φέτος ( αύξηση 1,464 δισ. ευρώ). Έτσι η συνολική αύξηση των εσόδων από την άμεση και την έμμεση φορολογία αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,835 δισ. ευρώ.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του προϋπολογισμού αναμένεται να περιορισθούν στα 43,592 δισ. ευρώ έναντι 44,824 δισ. ευρώ φέτος, ενώ οι δαπάνες για τόκους θα διαμορφωθούν στα 5,550 δισ. ευρώ έναντι 5,650 δισ. ευρώ το 2016. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα ανέλθουν στα 6,750 δισ. ευρώ έναντι 6,750 δισ. ευρώ φέτος αλλά στο συνολικό κονδύλι προβλέπεται αύξηση των δαπανών του εθνικού σκέλους χρηματοδοτήσεων κατά 250 εκατ. ευρώ.

Αποτέλεσμα των προβλέψεων στα έσοδα και στις δαπάνες είναι η εκτίμηση για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,80% του ΑΕΠ ή 3,330 δισ. ευρώ το 2017 έναντι 0,63% του ΑΕΠ φέτος ή 1,111 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το ΑΕΠ λόγω της προβλεπόμενης αύξησης του κατά 2,7% εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 182,332 δισ. ευρώ από 176,197 δισ. ευρώ φέτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου