Tι αναφέρει το πόρισμα για την Attica Bank

Παραλείψεις στη διοίκηση, στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και στο μηχανογραφικό σύστημα καταγράφει το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος για την Attica Bank, ύστερα από έλεγχο που έγινε για λογαριασμό του SSM. Παρατυπίες διαπιστώθηκαν από τους ελεγκτές και κατά τη διαδικασία της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της.
Ωστόσο, κατώτερο του θορύβου που έχει δημιουργηθεί αναφορικά με συγκεκριμένους επιχειρηματίες είναι το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, για την Attica Bank, σύμφωνα με το «Εθνος» που επικαλείται στελέχη της Τράπεζας Αττικής.

Σημειώνεται ότι χθες η ΤτΕ παρέδωσε το πόρισμα με τα ευρήματα του ελέγχου, που παρουσιάζονται σε 152 σελίδες, στον κ. Σωκράτη Φάμελλο, πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων «για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη, η γενική συνέλευση της Αττικής εξέλεξε ομόφωνα στη θέση του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου τους κ.κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη και Θόδωρο Πανταλάκη, αντιστοίχως.

Η νέα διοίκηση υπογράμμισε ότι ξεκινά τη ριζική αναδιάρθρωση της τράπεζας σε όλους τους τομείς, στη διαχείριση και τιμολόγηση του κινδύνου, στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, την ενίσχυση και αναβάθμιση του μηχανογραφικού και πληροφοριακού συστήματος. «Τα θέματα δεν είναι αξεπέραστα και θα κάνουμε τα πάντα για να αρθούν οι επιφυλάξεις απέναντι στην τράπεζα, σε συνεργασία με την ΤτΕ» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΤτΕ κάποια μέλη του ΔΣ δεν συμμετείχαν στα διοικητικά συμβούλια και δεν γνώριζαν τη στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο της Αttica Bank.

Το πόρισμα «φωτογραφίζοντας» προηγούμενες διοικήσεις σημειώνει: «Λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο και το πλάνο αναδιάρθρωσης για επιστροφή στην κερδοφορία το 2016, αυτό είναι «εξαιρετικά απίθανο» να συμβεί. Το business plan του 2015 στηρίζεται σε υπεραισιόδοξες και μη ρεαλιστικές παραδοχές»

Μεταξύ των άλλων στο πόρισμα αναφέρεται:
Για την εταιρική διακυβέρνηση: Ανεπαρκή σύνθεση του ΔΣ. Κάποια μέλη δεν συμμετείχαν στα διοικητικά συμβούλια, δεν γνώριζαν τη στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας.
Διαπιστώνει μη επαρκή σύνθεση και λειτουργία της επιτροπής ελέγχου.
Ανεπαρκή διαχείριση ρίσκου. Και μη αποδοτική δομή και λειτουργία του τμήματος καθυστερούμενων δανείων.
Ακατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου. Και ακόμα ότι το τμήμα διαχείρισης κινδύνων δεν είχε πλήρη ανεξαρτησία, διότι τα μέλη του συμμετείχαν και σε επιτροπές χορηγήσεων.
Για το επιχειρησιακό μοντέλο ότι δεν υπήρχε πολιτική τιμολόγησης δανείων. Εδώ περιλαμβάνονται και οι παρατυπίες στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.
Για τη διαχείριση κινδύνου, ότι η τράπεζα είχε ανεπαρκή κριτήρια εταιρικού δανεισμού. Ο πελάτης δεν αξιολογούνταν με βάση την πιστοληπτική του ικανότητα. Η τιμολόγηση των δανείων δεν αξιολογούσε το ρίσκο και δεν αντικατόπτριζε τον κίνδυνο. Ακόμα και οι αλλαγές των επιτοκίων γίνονταν με το χέρι, καθώς το Excel δεν μπορούσε να ακολουθήσει τις αλλαγές των επιτοκίων euribor. Δεν υπήρχε μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου για τις αλλαγές σε δανειακές συμβάσεις. Το σύστημα με απλά λόγια δεν μπορούσε να δει όλα τα κόκκινα δάνεια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η τράπεζα εγκαίρως να λάβει τις κατάλληλες προβλέψεις. Επίσης η τράπεζα δεν είχε συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΒΑ ως προς την κατάταξη των ανοιγμάτων. Ο μηχανισμός αξιολόγησης των εγγυήσεων ήταν ελλιπής. Δεν υπήρχαν βάσεις δεδομένων σε ό,τι αφορά την αξία των ενεχύρων.
Μηχανογραφικό σύστημα: παρότι αναφέρει το πόρισμα ότι είχε εγκριθεί κονδύλι για την αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος η επένδυση δεν έγινε. Ολο το σύστημα ήταν έωλο καθώς υπήρχε πλήρης απουσία ποιοτικών ελέγχων. Το πόρισμα σημειώνει ότι αν και υπήρχε γραφείο ασφαλείας του συστήματος η θέση παρέμενε άδεια για περισσότερο από 1 χρόνο. Η τράπεζα ήταν εξαιρετικά εκτεθειμένη σε κινδύνους από κυβερνοεπιθέσεις. Το μηχανογραφικό δεν λειτουργούσε με κανόνες ασφαλείας με αποτέλεσμα κρίσιμα στοιχεία να μην περνάνε στο σύστημα.
Επιπλέον, το πόρισμα διαπιστώνει μη σωστό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων στην αξιολόγηση αιτημάτων δανειοδότησης και των εγκρίσεων αυτών των αιτημάτων.

«Τυφλό» σύστημα

Η Attica Bank δεν διέθετε ούτε στοιχειώδες σύστημα Excel ώστε να υπολογίζεται αυτόματα το επιτόκιο euribor και τα περιθώρια κέρδους στις χορηγήσεις. Δηλαδή ο υπολογισμός των επιτοκίων δεν γινόταν αυτόματα από το σύστημα, αλλά υπολογίζονταν με το χέρι - manually, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το πόρισμα, που αποκαλύπτει σήμερα το «Έθνος».

Σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης σαν αυτή που δέχθηκαν το καλοκαίρι του 2015 όλες οι ελληνικές τράπεζες- δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος να «κρασάρει» το σύστημα και να χάσει όλα τα στοιχεία δανείων και καταθέσεων.

Επιπλέον, η τράπεζα δεν διέθετε σύστημα ανάκτησης των δεδομένων της, γεγονός που μπορεί να συμβεί «μετά από ένα μεγάλο καταστροφικό γεγονός» όπως αναφέρει το πόρισμα.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το μηχανογραφικό σύστημα δεν πέρναγε από κανένα έλεγχο, ούτε μία φορά τον χρόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος αν έπεφτε το σύστημα να πέσει και η τράπεζα.

Τα λάθη του Excel ήταν πολλά και στο σύστημα που κατέγραφε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο πόρισμα από λάθος δεν υπολογίστηκαν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ύψους 72 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, 555 δανειολήπτες είχαν από εταιρικά και δάνεια λιανικής 72 εκατ. ευρώ που δεν τα εξυπηρετούσαν στην ώρα τους και η τράπεζα θα έπρεπε να είχε λάβει τις ανάλογες προβλέψεις. Το Excel δεν μπορούσε από λάθος στο σύστημα να «δει» αυτά τα δάνεια και η τράπεζα δεν είχε λάβει τις ανάλογες προβλέψεις.

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο 57%

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΤτΕ, αποτέλεσμα του «τυφλού» συστήματος είναι η Τράπεζα Αττικής να έχει σήμερα τους χειρότερους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 57%. Σε δανειακό χαρτοφυλάκιο ύψους 3,9 δισ. ευρώ (30 Μαρτίου 2016) τα καθυστερούμενα δάνεια ήταν 2,2 δισ. ευρώ και οι προβλέψεις 1,5 δισ. ευρώ. Ολα τα συστήματα της τράπεζας που κοστολογούσαν το ρίσκο και έπαιρναν προβλέψεις για τα δάνεια, αλλά και στάθμιζαν την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της ήταν διάτρητα και απαρχαιωμένα.

Η Τράπεζα, που έφτασε τις προηγούμενες μέρες ένα βήμα πριν από την επιτροπεία και θα πήγαινε σε εκκαθάριση, είχε πολλά θέματα και σε επίπεδο διοίκησης. Η εταιρική διακυβέρνηση χώλαινε, καθώς υπήρχαν μέλη στο ΔΣ της τράπεζας και στις Επιτροπές που δεν πληρούσαν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του νόμου 4346/2015 για τις τραπεζικές διοικήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το πόρισμα και στη διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ανακεφαλαιοποίησης.

Οπως σημειώνουν οι ελεγκτές, μέρος της αύξησης κεφαλαίου της Attica Βank και συγκεκριμένα 57,35 εκατ. είναι παράτυπα γιατί θεωρούνται ότι καλύφθηκαν με αυτοχρηματοδότηση. Με απλά λόγια η τράπεζα χρησιμοποίησε 57,35 εκατ. για να καλύψει μέρος της αύξησης κεφαλαίου και με ίδια μέσα και μέσω δανεισμού.

Επίσης το πόρισμα αναφέρεται σε ομάδα δανείων, τα οποία χορηγήθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι τραπεζικοί κανόνες και η τραπεζική δεοντολογία, διαπιστώνει ότι πολλά δάνεια δεν έχουν νομική κάλυψη, καθώς και ότι κάποια από αυτά βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα.

Παράλληλα χορηγούνταν δάνεια χωρίς να έχουν ληφθεί ουσιαστικές εξασφαλίσεις και σε πολλές περιπτώσεις οι εγγυήσεις δεν παρέχουν ουσιαστικές εξασφαλίσεις.

Επιπλέον, διάτρητα διαπιστώθηκε ότι είναι τα κριτήρια χορήγησης δανείων σε ορισμένα δάνεια, όπως επίσης διάτρητος ήταν και ο μηχανισμός παρακολούθησης του δανείου από την εκταμίευση έως ότου καταστεί μη εξυπηρετούμενο, με αποτέλεσμα σε πολλά δάνεια η Attica Βank ενώ οι εγγυήσεις έχαναν την αξία τους δεν ζητούσε από τους επιχειρηματίες να φέρουν νέες εγγυήσεις.

Το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρεται σε 36 παραλείψεις σε ό,τι αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση και κοστολόγηση του κινδύνου, τα συστήματα μηχανοργάνωσης της τράπεζας. 


Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευει η εφημερίδα Καθημερινή, το πόρισμα περιλαμβάνει:
Μεγάλα δάνεια σε εταιρείες - σφραγίδα, ανύπαρκτες διαδικασίες ελέγχου πιστοδοτήσεων, παραβιάσεις στοιχειωδών τραπεζικών κανόνων, πλουσιοπάροχες αμοιβές σε έναν μικρό στρατό συμβούλων και εξωτερικών συνεργατών, έκδοση εγγυητικών αξίας εκατομμυρίων ευρώ δίχως να εισπράττονται αμοιβές, διάτρητες δομές εταιρικής διακυβέρνησης και δανειοδοτήσεις για συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίου.
Καταγράφεται σημαντική αύξηση των χορηγήσεων προς συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους το 2015 και το 2016 παρά την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών, τη μεγάλη μείωση των καταθέσεων της τράπεζας και τις οδηγίες της ΤτΕ για αυτοσυγκράτηση.
Αποκαλύπτεται ένα διαχρονικό πάρτι ημετέρων, με μια άνευ προηγουμένου κακοδιαχείριση και κατασπατάληση των εισφορών των ασφαλισμένων στο ταμείο των Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ). Σταδιακά από το 1997 όταν το ΤΣΜΕΔΕ απέκτησε το 34% των μετοχών, και ειδικά μετά το 2000, υπό την επήρεια της γενικότερης ευφορίας, η Attica Bank προχώρησε σε μεγάλη αύξηση χορηγήσεων χωρίς να τηρούνται στοιχειώδη τραπεζικά κριτήρια, ενώ οι διοικητικές και άλλες αμοιβές πολλαπλασιάστηκαν, με την τράπεζα να αμείβει άμεσα και έμμεσα (μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών) πολιτικά πρόσωπα από όλο το πολιτικό φάσμα.
Γίνεται αναφορά σε θυγατρικές όπως η Attica Finance για ύποπτες διαδρομές χρημάτων αλλά και δάνεια μεγάλου ύψους (5 - 10 ακόμα και 20 εκατ. ευρώ) που δίνονταν σε εταιρείες - σφραγίδα με υποτυπώδη εμπορική ή κατασκευαστική δραστηριότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με το πόρισμα, επί χρόνια η τράπεζα προχωρούσε στην έκδοση εγγυητικών επιστολών πολλών εκατομμυρίων ευρώ προς κατασκευαστές και συστηματικά δεν εισέπραττε τη σχετική προμήθεια διενεργώντας προβλέψεις εις βάρος των μετόχων (ΤΣΜΕΔΕ). Με όλα αυτά στον έλεγχο της ΕΚΤ, στο πλαίσιο του stress test το 2015 για ένα χαρτοφυλάκιο δανείων 3,7 δισ. ευρώ προέκυψαν 1 δισ. κεφαλαιακές απαιτήσεις (δυσμενές σενάριο) για την κάλυψη των κινδύνων.

Δύο χρόνια μετά την απόκτηση του ελέγχου της τράπεζας από το ΤΣΜΕΔΕ, το 1999, τα γενικά διοικητικά έξοδα της Attica διαμορφώνονταν στα 11 εκατ. ευρώ. Αυτά εκτοξεύτηκαν στα 35 εκατ. το 2006 και στα 45 εκατ. το 2013 με την τράπεζα να διοχετεύει κάθε χρόνο πολλά χρήματα σε συμβούλους, συνδικαλιστές, συμβουλευτικές εταιρείες.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου